Search
Close this search box.

SEO woordenboek

Start je net met SEO maar weet je niet altijd goed wat al die SEO-termen willen zeggen? In dit SEO woordenboek vind je de betekenis van de belangrijkste SEO-termen terug.

Above the fold

Het gedeelte van een webpagina dat zichtbaar is zonder te scrollen. Dit gedeelte is belangrijk voor de gebruikerservaring en de conversie, omdat het de eerste indruk geeft van je website. Je wilt hier je belangrijkste boodschap, call-to-action en waardepropositie plaatsen. Above the fold verwijst naar de oude krantenindustrie, waar de kranten werden gevouwen en alleen de bovenste helft zichtbaar was in de kiosk. 

Algoritme

Een set van regels en formules die een zoekmachine gebruikt om webpagina’s te analyseren, indexeren en rangschikken. Het algoritme van Google is het meest geavanceerd en verandert voortdurend om de beste zoekresultaten te leveren. Niemand kent het exacte algoritme van Google, maar er zijn wel veel factoren bekend die invloed hebben op de ranking, zoals relevantie, autoriteit, snelheid, mobielvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Het algoritme wordt ook wel de black box of het brein van Google genoemd. 

Alt tag

Een tekstuele beschrijving van een afbeelding die wordt weergegeven als de afbeelding niet kan worden geladen of als de gebruiker een schermlezer gebruikt. De alt tag helpt zoekmachines om de inhoud en context van de afbeelding te begrijpen en draagt bij aan de toegankelijkheid en SEO van je website. Je kunt je belangrijkste zoekwoord in de alt tag verwerken, maar vermijd het overmatig gebruik of het vullen van zoekwoorden. De alt tag wordt ook wel de alt tekst of de alt attribuut genoemd. 

AMP

Accelerated Mobile Pages, ofwel versnelde mobiele pagina’s, zijn speciaal ontworpen webpagina’s die zeer snel laden op mobiele apparaten. AMP is een open source project dat wordt ondersteund door Google en andere partijen. Het doel is om de mobiele gebruikerservaring te verbeteren en de laadtijd te verminderen. AMP-pagina’s hebben een speciale HTML-code en volgen bepaalde richtlijnen en beperkingen. Ze worden aangeduid met een bliksemschicht-symbool in de zoekresultaten. AMP kan je SEO ten goede komen, maar ook nadelen hebben, zoals minder flexibiliteit en functionaliteit. 

Anchor tekst

De zichtbare tekst van een hyperlink die verwijst naar een andere webpagina of een ander gedeelte van dezelfde webpagina. De anchor tekst geeft aan waar de link naartoe gaat en wat de gebruiker kan verwachten als hij erop klikt. De anchor tekst is ook een belangrijke SEO-factor, omdat het zoekmachines helpt om het onderwerp en de relevantie van de gelinkte pagina te bepalen. Je kunt je zoekwoord in de anchor tekst opnemen, maar vermijd het gebruik van generieke termen zoals “klik hier” of “lees meer”. De anchor tekst wordt ook wel de linktekst of de ankertekst genoemd. 

Article spinning

Een techniek om bestaande artikelen te herschrijven of te herformuleren om nieuwe content te creëren zonder plagiaat te plegen. Article spinning wordt vaak gebruikt door spammers of black hat SEO-praktijken om snel veel content te produceren zonder veel moeite of waarde toe te voegen. Article spinning wordt meestal gedaan met behulp van software of tools die synoniemen of variaties gebruiken om de originele tekst te veranderen. Dit resulteert vaak in slechte kwaliteit en onnatuurlijke teksten die gemakkelijk door zoekmachines kunnen worden gedetecteerd en afgestraft. Article spinning is een vorm van content duplicatie en wordt afgeraden voor SEO. 

Backlinks

Links van andere websites naar jouw website. Backlinks zijn een van de belangrijkste SEO-factoren, omdat ze aangeven hoe populair, betrouwbaar en relevant je website is. Hoe meer kwalitatieve en relevante backlinks je hebt, hoe hoger je website zal ranken in de zoekresultaten. Je kunt backlinks verdienen door waardevolle en unieke content te creëren, relaties op te bouwen met andere websites, gastblogs te schrijven, je website te promoten op sociale media, enz. Backlinks worden ook wel inkomende links, externe links of verwijzende links genoemd. 

Black hat SEO

SEO-praktijken die in strijd zijn met de richtlijnen en voorwaarden van zoekmachines. Black hat SEO is gericht op het manipuleren van het algoritme van de zoekmachine om snel hoger te ranken, zonder rekening te houden met de gebruikers of de kwaliteit van de content. Voorbeelden van black hat SEO zijn: keyword stuffing, cloaking, hidden text, link farming, article spinning, enz. Black hat SEO kan op korte termijn resultaat opleveren, maar op lange termijn kan het leiden tot een penalty of een ban van de zoekmachine. Black hat SEO wordt afgeraden voor SEO en is het tegenovergestelde van white hat SEO. 

Bouncepercentage

Het percentage van de bezoekers dat je website verlaat na het bekijken van slechts één pagina. Een hoog bouncepercentage kan wijzen op een slechte gebruikerservaring, een irrelevante of onduidelijke content, een trage laadtijd, een onaantrekkelijk design, of een gebrek aan call-to-action. Een laag bouncepercentage kan wijzen op een goede gebruikerservaring, een relevante en boeiende content, een snelle laadtijd, een aantrekkelijk design, of een duidelijke call-to-action. Het bouncepercentage is een belangrijke SEO-metriek om de prestatie en de optimalisatie van je website te meten. Het bouncepercentage wordt ook wel het uitstappercentage genoemd. 

Canonical tag

Een HTML-tag die aangeeft welke versie van een webpagina de voorkeursversie is om te indexeren en te ranken. De canonical tag helpt om dubbele content te voorkomen en om de linkwaarde te concentreren op één pagina. Je kunt de canonical tag gebruiken als je meerdere versies van dezelfde pagina hebt, bijvoorbeeld met verschillende URL’s, parameters, filters, of talen. 

Cloaking

Een black hat SEO-techniek die inhoudt dat er verschillende content wordt getoond aan de zoekmachines en aan de gebruikers. Cloaking wordt gebruikt om de zoekmachines te misleiden en hoger te ranken voor bepaalde zoekwoorden, terwijl de gebruikers iets anders te zien krijgen, zoals spam, advertenties, of malware. Cloaking is een ernstige overtreding van de richtlijnen van zoekmachines en kan leiden tot een penalty of een ban. 

Conversie

Een actie die een bezoeker van je website uitvoert die waarde oplevert voor je bedrijf of doelstelling. Een conversie kan bijvoorbeeld zijn: een aankoop, een inschrijving, een download, een contactaanvraag, een registratie, een abonnement, enz. Het conversiepercentage is het percentage van de bezoekers dat converteert, oftewel het aantal conversies gedeeld door het aantal bezoekers. Het conversiepercentage is een belangrijke SEO-metriek om de effectiviteit en de optimalisatie van je website te meten. 

Crawlen

Het proces waarbij een zoekmachine of een andere bot je website bezoekt en de content en de code analyseert. Crawlen is nodig om je website te indexeren en te ranken in de zoekresultaten. Je kunt het crawlen van je website beïnvloeden door middel van een robots.txt-bestand, een sitemap.xml-bestand, of meta tags. Je kunt ook de crawlstatistieken en -fouten van je website bekijken in Google Search Console. 

Domein

Het unieke adres van je website op het internet. Een domein bestaat uit een domeinnaam en een extensie, bijvoorbeeld: www.bing.com. Een domein is gekoppeld aan een IP-adres, dat een reeks cijfers is die de locatie van je website op het internet aangeeft. Een domein is ook een belangrijke SEO-factor, omdat het invloed heeft op de zichtbaarheid, de autoriteit en het vertrouwen van je website. Je kunt je domein registreren bij een domeinprovider of -hostingbedrijf. 

Duplicate content

Content die identiek of zeer vergelijkbaar is met content op andere webpagina’s of websites. Duplicate content kan schadelijk zijn voor je SEO, omdat het verwarring kan veroorzaken bij zoekmachines over welke pagina ze moeten indexeren en ranken. Duplicate content kan ook leiden tot een penalty of een lagere ranking. Je kunt duplicate content voorkomen of oplossen door middel van een canonical tag, een 301 redirect, of een noindex tag. 

E-E-A-T

E-E-A-T is een afkorting die staat voor Experience, Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness. Dit zijn vier criteria die Google gebruikt om de kwaliteit en geloofwaardigheid van websites en hun inhoud te beoordelen. Ik zal ze kort uitleggen:

  • Experience: Dit betekent dat de schrijver van de inhoud persoonlijke ervaring heeft met het onderwerp waarover hij of zij schrijft. Bijvoorbeeld, als je een review schrijft over een product, dan moet je dat product zelf hebben gebruikt of getest.
  • Expertise: Dit betekent dat de schrijver van de inhoud voldoende kennis en vaardigheden heeft over het onderwerp waarover hij of zij schrijft. Bijvoorbeeld, als je een artikel schrijft over hoe je moet skydiven, dan moet je zelf een skydiver zijn of een diploma of certificaat hebben in dat vakgebied.
  • Authoritativeness: Dit betekent dat de schrijver van de inhoud wordt erkend als een betrouwbare en gezaghebbende bron voor het onderwerp waarover hij of zij schrijft. Bijvoorbeeld, als je een artikel schrijft over gezondheid, dan moet je een dokter zijn of referenties hebben van andere dokters of medische organisaties.
  • Trustworthiness: Dit betekent dat de schrijver van de inhoud eerlijk en transparant is over het onderwerp waarover hij of zij schrijft. Bijvoorbeeld, als je een artikel schrijft over financiën, dan moet je duidelijk vermelden wie je bent, wat je doel is, wat je bronnen zijn en of je belangen hebt bij het onderwerp.

E-E-A-T is belangrijk voor SEO omdat Google zijn gebruikers wil voorzien van de beste en meest relevante informatie voor hun zoekopdrachten. Websites die hoog scoren op E-E-A-T hebben meer kans om hoger te ranken in de zoekresultaten dan websites die laag scoren op E-E-A-T.

Featured snippet

Een speciaal type zoekresultaat dat bovenaan de eerste pagina van Google wordt weergegeven en dat direct antwoord geeft op de zoekvraag van de gebruiker. Een featured snippet kan verschillende vormen aannemen, zoals een paragraaf, een lijst, een tabel, of een video. Een featured snippet wordt ook wel een positie nul of een antwoordbox genoemd. Een featured snippet kan je SEO ten goede komen, omdat het meer zichtbaarheid, verkeer en autoriteit oplevert voor je website. Je kunt je kans op het krijgen van een featured snippet vergroten door je content te optimaliseren voor vraagwoorden (wie, wat, waarom, hoe), duidelijke antwoorden te geven, gestructureerde data te gebruiken, en relevante zoekwoorden te gebruiken. 

Google Analytics

Een gratis tool van Google die je inzicht geeft in het gedrag en de prestatie van je website en je bezoekers. Met Google Analytics kun je allerlei gegevens verzamelen en analyseren over je website, zoals het aantal bezoekers, de bron van het verkeer, de duur van het bezoek, de bouncepercentage, de conversiepercentage, de populairste pagina’s, de gebruikte apparaten, enz. Google Analytics helpt je om je website te optimaliseren en je doelstellingen te bereiken. Je kunt Google Analytics gebruiken door een tracking code toe te voegen aan je website. 

Google Search Console

Een gratis tool van Google die je helpt om je website te beheren en te verbeteren in de zoekresultaten. Met Google Search Console kun je allerlei aspecten van je website controleren en aanpassen, zoals het indexeren, het crawlen, het ranken, het mobielvriendelijkheid, de snelheid, de veiligheid, de backlinks, de zoekopdrachten, de rich snippets, enz. Google Search Console helpt je om eventuele problemen of fouten op je website op te sporen en op te lossen. Je kunt Google Search Console gebruiken door je website te verifiëren met een van de beschikbare methoden. 

Heading tag

Een HTML-tag die wordt gebruikt om de titels en de koppen van een webpagina aan te geven. Er zijn zes niveaus van heading tags, van H1 tot H6, waarbij H1 de belangrijkste en H6 de minst belangrijke is. De heading tags helpen gebruikers om de structuur en de hiërarchie van je webpagina te begrijpen en om snel de belangrijkste informatie te vinden. Ze helpen ook zoekmachines om het onderwerp en de relevantie van je webpagina te bepalen. Je kunt je zoekwoord in de heading tags verwerken, maar vermijd het overmatig gebruik of het vullen van zoekwoorden. De heading tags worden ook wel de koppen of de titels genoemd. 

Indexeren

Het proces waarbij een zoekmachine een webpagina toevoegt aan zijn database en deze beschikbaar maakt voor de zoekresultaten. Indexeren is afhankelijk van het crawlen, dat wil zeggen dat een webpagina eerst gecrawld moet worden voordat deze geïndexeerd kan worden. Je kunt het indexeren van je website beïnvloeden door middel van een robots.txt-bestand, een sitemap.xml-bestand, of meta tags. Je kunt ook de indexstatus en -fouten van je website bekijken in Google Search Console. 

Keyword

Een woord of een zin die de gebruiker invoert in de zoekmachine om informatie te vinden over een bepaald onderwerp. Een keyword is ook een belangrijke SEO-factor, omdat het aangeeft waar je webpagina over gaat en hoe relevant deze is voor de zoekvraag. Je kunt keywords onderzoeken en selecteren met behulp van verschillende tools, zoals [Bing Keyword Planner], [Google Keyword Planner], of [Ubersuggest]. Je kunt keywords verwerken in je content, je titel, je URL, je meta tags, je heading tags, je alt tags, enz. Je kunt verschillende soorten keywords gebruiken, zoals short tail keywords (één of twee woorden), long tail keywords (drie of meer woorden), branded keywords (met je merknaam), of LSI keywords (synoniemen of gerelateerde woorden). 

Landing page

Een webpagina waar een bezoeker op terechtkomt nadat hij op een link, een advertentie, of een zoekresultaat heeft geklikt. Een landing page heeft meestal een specifiek doel of een call-to-action, zoals het verkopen van een product, het genereren van een lead, het verzamelen van een e-mailadres, enz. Een landing page is ook een belangrijke SEO-factor, omdat het de relevantie en de kwaliteit van je website bepaalt voor de gebruiker en de zoekmachine. Je kunt je landing page optimaliseren door middel van A/B-testing, copywriting, design, snelheid, enz. 

Linkbuilding

Het proces van het verkrijgen van backlinks van andere websites naar jouw website. Linkbuilding is een essentiële SEO-strategie, omdat het de autoriteit en de populariteit van je website verhoogt. Linkbuilding kan op verschillende manieren worden gedaan, zoals het creëren van waardevolle en unieke content, het opbouwen van relaties met andere websites, het schrijven van gastblogs, het promoten van je website op sociale media, enz. Linkbuilding vereist tijd, moeite en creativiteit. 

Meta tag

Een HTML-tag die informatie geeft over een webpagina aan de zoekmachines en de gebruikers. Er zijn verschillende soorten meta tags, zoals de title tag (die de titel van de webpagina weergeeft in de zoekresultaten en in de browser), de meta description tag (die de beschrijving van de webpagina weergeeft in de zoekresultaten), de meta keywords tag (die de keywords van de webpagina aangeeft aan de zoekmachines), de meta robots tag (die instructies geeft aan de zoekmachines over het crawlen en indexeren van de webpagina), enz. Meta tags zijn belangrijk voor SEO, omdat ze invloed hebben op de zichtbaarheid, de klikfrequentie en de relevantie van je website. 

Organisch verkeer

Het verkeer dat afkomstig is van de natuurlijke of onbetaalde zoekresultaten van zoekmachines. Organisch verkeer is een belangrijke SEO-metriek om het succes en de groei van je website te meten. Organisch verkeer wordt beïnvloed door verschillende SEO-factoren, zoals keywords, content, backlinks, snelheid, mobielvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, enz. Organisch verkeer wordt ook wel gratis verkeer of organisch zoekverkeer genoemd. 

PageRank

Een algoritme dat door Google wordt gebruikt om de autoriteit en de relevantie van een webpagina te bepalen op basis van het aantal en de kwaliteit van de backlinks die naar die pagina verwijzen. PageRank is een numerieke waarde tussen 0 en 10 die wordt toegekend aan elke webpagina in de index van Google. Hoe hoger de PageRank, hoe hoger de webpagina zal ranken in de zoekresultaten. PageRank is vernoemd naar Larry Page, een van de oprichters van Google. PageRank is een van de vele factoren die het algoritme van Google beïnvloeden, maar niet de enige of de belangrijkste. 

Rich snippet

Een speciaal type zoekresultaat dat extra informatie toont over een webpagina, zoals een afbeelding, een beoordeling, een prijs, een recept, een evenement, enz. Een rich snippet helpt gebruikers om snel en gemakkelijk de meest relevante en nuttige informatie te vinden. Een rich snippet kan ook je SEO ten goede komen, omdat het meer zichtbaarheid, verkeer en klikken oplevert voor je website. Je kunt je kans op het krijgen van een rich snippet vergroten door gestructureerde data toe te voegen aan je webpagina met behulp van schema.org of JSON-LD. 

SEO

Search Engine Optimization, ofwel zoekmachine optimalisatie in het Nederlands. SEO is een verzameling van technieken om een website beter vindbaar te maken in zoekmachines zoals Google. SEO bestaat uit verschillende aspecten, zoals technische SEO (het optimaliseren van de code en de structuur van je website), on-page SEO (het optimaliseren van de content en de meta tags van je webpagina’s), off-page SEO (het verkrijgen van backlinks en sociale signalen voor je website), enz. SEO is een continu en dynamisch proces dat aangepast moet worden aan de veranderingen in het algoritme en het gedrag van de zoekmachines en de gebruikers. 

SERP

Search Engine Results Page, ofwel zoekmachine resultaten pagina in het Nederlands. SERP is de pagina die wordt weergegeven door een zoekmachine als reactie op de zoekvraag van een gebruiker. Een SERP bestaat uit verschillende elementen, zoals organische zoekresultaten, betaalde zoekresultaten, featured snippets, rich snippets, knowledge graphs, afbeeldingen, video’s, nieuws, kaarten, enz. Een SERP kan variëren afhankelijk van de zoekmachine, het apparaat, de locatie, de taal, de personalisatie, enz. Een SERP is belangrijk voor SEO, omdat het bepaalt hoe zichtbaar en aantrekkelijk je website is voor de gebruikers. 

Sitemap

Een bestand dat de structuur en de inhoud van je website weergeeft in een gestandaardiseerd formaat, meestal XML. Een sitemap helpt zoekmachines om je website beter te crawlen en te indexeren, vooral als je website groot, complex of nieuw is. Een sitemap kan ook informatie bevatten over de prioriteit, de frequentie en de datum van de laatste wijziging van elke webpagina. Je kunt je sitemap indienen bij Google Search Console of Bing Webmaster Tools om je website sneller te laten indexeren. 

SSL

Secure Sockets Layer, ofwel beveiligde socketlaag, is een technologie die zorgt voor een veilige verbinding tussen een webserver en een webbrowser. SSL versleutelt de gegevens die worden uitgewisseld tussen de server en de browser, zodat ze niet kunnen worden onderschept of gewijzigd door derden. SSL wordt aangeduid met een groen slotje en een HTTPS-protocol in de adresbalk van de browser. SSL is belangrijk voor SEO, omdat het het vertrouwen en de veiligheid van je website verhoogt. Google geeft ook de voorkeur aan HTTPS-websites boven HTTP-websites in de ranking. Je kunt SSL verkrijgen door een SSL-certificaat te kopen of te installeren bij je hostingprovider of domeinprovider. 

Title tag

Een HTML-tag die de titel van een webpagina weergeeft in de zoekresultaten en in de browser. De title tag is een van de belangrijkste SEO-factoren, omdat het aangeeft waar je webpagina over gaat en hoe relevant deze is voor de zoekvraag. Je kunt je belangrijkste zoekwoord in de title tag verwerken, maar vermijd het overmatig gebruik of het vullen van zoekwoorden. Je kunt ook je merknaam of een unieke waardepropositie toevoegen aan je title tag om je te onderscheiden van de concurrentie. De title tag moet kort en bondig zijn, meestal niet meer dan 60 tekens lang. De title tag wordt ook wel de paginatitel of de titel genoemd. 

URL

Uniform Resource Locator, ofwel uniforme bronlocatie, is het unieke adres van een webpagina op het internet. Een URL bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het protocol (HTTP of HTTPS), het domein (www.bing.com), het pad (/search), de parameters (?q=seo), enz. Een URL is ook een belangrijke SEO-factor, omdat het invloed heeft op de zichtbaarheid, de klikfrequentie en de relevantie van je webpagina. Je kunt je URL optimaliseren door deze kort, duidelijk, beschrijvend en gebruiksvriendelijk te maken. Je kunt ook je zoekwoord in je URL verwerken, maar vermijd het gebruik van onnodige woorden, tekens of hoofdletters. De URL wordt ook wel de webadres of de link genoemd. 

White hat SEO

SEO-praktijken die in overeenstemming zijn met de richtlijnen en voorwaarden van zoekmachines. White hat SEO is gericht op het bieden van waarde en kwaliteit aan de gebruikers en aan de zoekmachines. Voorbeelden van white hat SEO zijn: keyword onderzoek, content creatie, linkbuilding, technische SEO, on-page SEO, off-page SEO, enz. White hat SEO vereist tijd, moeite en expertise, maar levert op lange termijn duurzame en ethische resultaten op. White hat SEO wordt aangeraden voor SEO en is het tegenovergestelde van black hat SEO.