Search
Close this search box.

Is ChatGPT een bedreiging voor Google (en SEO)?

Nu we meer en meer de mogelijkheden van ChatGPT (dé AI-chatbot van het moment) leren kennen, stelt zich de vraag: gaat ChatGPT Google vervangen? In mijn ogen gaat het zo’n vaart nog niet lopen, en in dit artikel leg ik uit waarom.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door OpenAI en gespecialiseerd in het voeren van dialogen met een (menselijke) gebruiker (bron: Wikipedia).

Kort door de bocht is ChatGPT een chatbox waar je zowat alles aan kan vragen. Op basis van AI krijg je dan een antwoord terug van de chatbot. Door het stellen van extra vragen kan je het antwoord van de chatbot steeds verder gaan verfijnen/verbeteren.

Waarover kan ChatGPT schrijven?

ChatGPT kan schrijven over zowat alles wat terug te vinden is op internet. Maar er zijn momenteel (februari 2023) nog enkele beperkingen:

  • ChatGPT weet bitter weinig af van gebeurtenissen vanaf circa 2021, vraag dus geen recente zaken
  • ChatGPT is niet goed in het geven van bronnen, concrete voorbeelden,…
  • Wat met het auteursrecht, wie is eigenaar van de geproduceerde teksten?

En dit is een eerste belangrijk feit: ChatGPT schrijft op basis van wat het indexeert op internet. Met andere woorden, er moet eerst content gecreëerd worden op websites en dan pas kan ChatGPT die content lezen (én indexeren) en teksten genereren op basis van wat er reeds bestaat.

Moet je content dus nog steeds optimaliseren?

Goed geoptimaliseerde teksten schrijven (SEO copywriting) blijft dus waarschijnlijk belangrijk. Want hoe beter ChatGPT jouw teksten kan begrijpen, hoe beter ook ChatGPT een antwoord kan geven op basis van jouw geoptimaliseerde teksten.

En wat met zoekmachines (zoals Google)?

Gaan zoekers nog gebruik maken van zoekmachines?

Ik denk het wel. Ik vermoed dat sommige zoekopdrachten inderdaad zullen vervangen worden door een chatbot zoals ChatGPT. MAAR, er zijn ook nog heel wat zoekopdrachten die we in Google zullen blijven uitvoeren. Dan denk ik in de eerste plaats aan de zoektocht naar lokale bedrijven. Voorlopig (!) loopt ChatGPT daar nog enorm achter. Bovendien zijn de resultaten die ChatGPT ons toont, verre van 100% betrouwbaar.

Zoekmachines zijn hier dus zeker nog (voor even?) in het voordeel.

Wat brengt de toekomst voor ChatGPT en Google?

Dat AI de komende maanden/jaren nog meer verweven gaat worden in zoekmachines staat nu al vast. Microsoft springt alvast op de kar en integreert ChatGPT in hun zoekmachine Bing.

En Google? Die werken keihard aan hun eigen AI chatbot, Bard.

Wordt vervolgd…

Recente tutorials: