Spring naar de inhoud

Je eigen website maken

Je website maken met WordPress in 7 stappen

Je WordPress website maken in 7 stappen

  • door

Leer stap voor stap je eigen WordPress website maken. Deze gratis tutorial is voor beginners zonder ervaring en bestaat uit 20 korte instructievideo’s. Als je dit stappenplan volgt, heb je meteen ook een zeer goede basis om hoog te scoren in Google!

Tot voor Corona gaf ik maandelijks WordPress-workshops voor zelfstandigen in Gent. Sinds Corona heb ik deze cursus gratis ter beschikking gesteld. Ondertussen gingen meer dan 1.000 cursisten je voor!

Lees meer »Je WordPress website maken in 7 stappen